מערכת תשלום עבור קורס (השתלמות)

לתשלום והרשמה הזינו את קוד הקורס שקיבלתם

חשוב לדעת: תשלום באמצעות טופס זה יתבצע רק לאחר קבלת מכתב הזמנה ממזמין הקורס!
משתלמים שלא קיבלו אישור ממזמין הקורס לא יוכלו להשתתף בקורס, גם אם שילמו דרך האתר!