10320 "בוחרים בריא"-גדלים בריא-בגן העתידי

גננות מקדמות בריאות מחוז חרדי

היקף:

30 שעות אקדמיות

מזמין קורס/איש קשר:

ברוריה עזאנישרה עטיה


מטרות ונושאים עיקריים בקורס יהיו:

  • להעלות מודעות לחשיבות הטמעת אורח חיים בריא ופעיל בגן.
  • לפתח גישות ועמדות מכוונות לבריאות מתוך תפיסה הוליסטית.
  • פיתוח כלים ומיומנויות להובלת תהליכים חינוכיים מקדמי בריאות בהלימה לתפיסת הגן העתידי.

 

הקורס יתקיים במועדים הבאים: (חובה לדייק בזמני ההגעה, כל איחור יפגע בזכאות לגמול).

יום  א'  08  ינואר  2022  ט"ו בטבת  תשפ"ג – עד  יום  ג'  10  ינואר  2022  י"ז בטבת  תשפ"ג

  • ביום הראשון לקורס: שעת התחלה: 12:30 שעת סיום   21:30
  • ביום השני לקורס: שעת התחלה: 08:00  שעת סיום  19:15 או  21:30
  • ביום השלישי לקורס: שעת התחלה: 08:00  שעת סיום   13:45

   חובה להגיע למרכז בשלומי, עד השעה 12:30 

בכל  30 שעות הלימוד חלה חובת נוכחות מלאה.